Dåliga tider leder till fler skilsmässor

Värst om mannen förlorar jobbet

Arbetslöshet och sämre ekonomi – det får allt fler att skiljas.

Och det är oftast kvinnorna som väljer att gå.

Förra året skiljde sig 21 377 par, enligt statistik från SCB. Det är de högsta siffrorna sedan 2000. Vid varje lågkonjunktur ökar också antalet skilsmässor, skriver tidningen Metro.

Det finns en koppling till arbetslöshet, enligt Magnus Viksten vid Umeå universitet, som handlett en doktorsavhandling om skilsmässor.

– Det gäller framförallt för om mannen i en relation förlorar jobbet. Mannen ses traditionellt som familjeförsörjare och förlorar status om han blir arbetslös, säger han till Metro.

”Inte råd”

Om mannens inkomst plötsligt sjunker ökar det också risken för skilsmässor, enligt Viksten. Det gäller däremot inte för kvinnor.

Men dåliga tider kan också göra att par håller ihop. Vissa har helt enkelt inte råd att skilja sig under lågkonjunktur, menar Magnus Viksten.

Andra studier visar att ojämlikhet arbetsfördelning i hemmet får kvinnor att vilja skilja sig.

Publisert: