Män blir dumma bland kvinnor

Svårt att tänka klart?
RELATIONER

Svårt att tänka klart när du ska arbeta ihop med jobbets snygging? Holländska forskare har upptäckt att särskilt män tappar koncentrationen när de jobbar med kvinnor. Anledningen är att män är mer medvetna om sig själva och vill imponera på kvinnorna. Detta beror i sin tur på att de traditionella könsrollerna gör att män förväntas ta initiativet i en blandad grupp.

Källa: Psychology Today