Svenska mammor har det bäst i världen

RELATIONER

Sverige är världens bästa land att vara mamma i

Foto: jan danielsson

Är du mamma i Sverige? Tur för dig!

Rädda Barnen anser nämligen att Sverige är det bästa landet i världen att leva i om man är mamma.

Det är den årliga rapporten Mothers Index från Rädda Barnen i USA som rangordnar de bästa och sämsta länderna för mödrar och barn att leva i och jämför levnadsvillkoren i 140 länder.

Efter att alla faktorer, som till exempel livstid, föräldraförsäkring och skolgång, vägts mot varandra så är det i år Sverige som toppar listan.

Norden i topp, Afrika i botten

Övriga nordiska länder ligger också bland de allra främsta. Det som utmärker länderna i topp är bland annat höga värden för mammors och barns hälsa, utbildning och ekonomi.

Rakt motsatta förhållanden kännetecknar länderna i listans botten, där nio av tio länder är afrikanska länder söder om Sahara: I snitt dör en av tretton mödrar i förtid på grund av komplikationer i samband med graviditeten, enligt rapporten. Ett av fem barn dör före sin femte födelsedag och mer än vart tredje barn är undernärt. Att närmare hälften av befolkningen inte har tillgång till friskt vatten, är ytterligare ett exempel på de hårda villkor som råder i dessa länder.

Sverige tagit viktiga steg

”Utifrån de kriterier man använt i rapporten, till exempel hur många som skriver in sig i skolan, förmåner för föräldraledighet och andelen dödsfall hos barn under fem år, så är det inte så överraskande att Sverige kommer på första plats. Sverige har tagit viktiga steg mot ökad jämställdhet mellan könen och kommer därför väl ut i internationella jämförelser vad gäller mammors situation och barns rättigheter”, skriver Eva Svedling, Rädda Barnens chef för Kunskap och utveckling i Sverige i en kommentar.

Men även om Sverige kan stoltsera med en guldmedalj i den internationella konkurrensen, så innebär det inte att det saknas förbättringsmöjligheter: ”Många barn i Sverige växer upp i ekonomisk knapphet, bevittnar dagligen våld i hemmet eller utsätts också själva för våld”, konstaterar Eva Svedling.

Bäst och sämst

De tio bästa respektive sämsta länderna att vara mamma i, enligt Rädda Barnen:

TT, Nina Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM