Det moderna dopet

Att döpa sitt barn behöver inte innebär en kristen ceremoni i kyrkan

Fler och fler människor väljer att träda ur kyrkan.

Många vill ändå skapa egna traditioner utanför kyrkan kring de stora händelserna i livet.

Och det finns alternativ till de kristna ceremonierna.

År 1970 döptes drygt 88 000 personer i Sverige, 80,6 procent av dem var barn. Senaste siffran från 2005 visar att dopen har minskat med nästan 20 000.

Nils Lidskog, präst vid Stockholms domkyrkoförsamling, Klara Kyrka ser själv att dop i kyrkan inte är lika attraktivt som förr.

– I stor grad så går, rent allmänt, alla sådana frekvenser lite nedåt. Men samtidigt så kan det även öka, om det under en period föds fler barn i Sverige.

En annan typ av dop

Föreningen Humanisterna i Sverige utför ceremonier utan kristna anknytningar. Sedan slutet av 80-talet har föräldrar kunnat, tillsammans med hjälp av en officiant från föreningen, få hjälp att ta fram en ceremoni för sitt barn. Den kallas istället för barnvälkomnande eller välkomst- och namngivningsfest.

– Tillsammans med föräldrarna lägger vi upp ett program. Vi berättar om namnet, kanske utser en fadder och kopplar till barnkommissionen – dagens etiska informationskälla, säger Mikael Göransson, ansvarig för Humanisternas välkomstceremonier.

Högtidsboken

I stället för texter ur bibeln brukar han även använda sig av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där det står om hur man ska behandla barn.

Högtidsboken är en bok som han rekommenderar till dem som inte vill ha en traditionellt kristen ceremoni. Den kom ut år 2000 och beskriver alla ickereligiösa ceremonier.

De flesta kommuner kan hjälpa till med ett barnvälkomnande via Humanisterna och för tillfället utbildar Humanisterna 16 nya officianter runt om i landet.

Väljer kyrkan för traditionens skull

Det händer också att det kommer föräldrar som har inte kristna värderingar, till kyrkan för att döpa sina barn. Nils Lidskog tror att det beror på att traditionen med dop är något som människor vill hålla fast vid.

- Många kanske har minnen från när de själva blev döpta. När familj och vänner samlas till en högtid. Dopet är en anledning till att känna tacksamhet för ett nytt liv som kommer till.

Han ser också mötet med föräldrarna som en möjlighet där han kan få chansen att förklara för föräldrarna tron på Gud och Jesus och den kristna frälsningen.

– När de vill döpa sina barn ska de vara så pass medvetna om vad det innebär, säger han.

Charlotte Sundberg

ARTIKELN HANDLAR OM