Var sjätte svensk fyraåring överviktig

RELATIONER

Kan förbli feta för resten av livet

Mer än var sjätte fyraåring är överviktig eller fet.

Fetman bland barnen är vanligare bland barn i förort och glesbygd än bland barn i Stockholms innerstad. i

Barnen riskerar att förbli feta för resten av livet.

Rapporten om barnens fetma presenteras idag på en barnhälsovårdskonferens.

Det är barnhälsoöverläkaren Margareta Blennow på Södersjukhuset i Stockholm som lägger fram den.

Rapporten baserar sig på statistik från över 1 8081 fyraåringar vägda på barnavårdscentraler i Stockholm, Örebro, Västernorrland, Sörmland och Värmland.

Resultatet varierar mellan olika delar av landet.

Social bakgrund har betydelse

I Västernorrland väger var femte fyraåring för mycket mot bara var tionde i Stockholm, skriver Svenska Dagbladet.

Klasstillhörighet och social bakgrund spelar stor roll. Nästan dubbelt så många barn i stockholmsförorterna Kista-Rinkeby är överviktiga jämfört med barnen i innerstadens Norrmalm.

Uppföljande undersökningar visar också att tidig övervikt kan bli bestående.

Av 40 sörmländska överviktiga femåringar var 15 fortfarande överviktiga och sex feta när de fyllt 14 år.

Farligare för unga

En annnan undersökning, gjord av Rikscentrum för överviktiga barn, visar att av 306 överviktiga sjuåringar var 15 fortfarande överviktiga och sex direkt feta när de var 14, enligt SvD. Den undersökningen är dock ännu inte publicerad.

Det är farligare att vara överviktig som ung än som vuxen.

Tidigare har amerikanska studier visat att de som bär med sig fetma från barndomen upp i vuxen ålder riskerar att dö tidigare. De får oftare diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, enligt artikeln i SvD.

Läs mer

Simone Söderhjelm, TT

ARTIKELN HANDLAR OM