Gör som krabban - locka med kissdoft

RELATIONER

Ny avhandling om krabbors parningsbeteende

En parningssugen krabbhona använder sig av luktsinnet för att hitta sin drömprins.

När hon hittat den rätte ställer hon sig på tåspetsarna och pumpar i väg sin urin.

Strandkrabbornas parningsbeteende kartläggs i en färsk avhandling av Mattias Ekerholm vid Lunds universitet.

Dessa krabbor har blivit allt vanligare längs de svenska kusterna, vilket kan bero på att deras naturliga fiender torskarna är på nedgång.

I vissa delar av Kanada, USA och Australien upplevs strandkrabborna som landsplågor eftersom de konkurrerar ut inhemska fiskarter och ger sig på fisk- och skaldjursodlingar.

Lockar med urin

Kunskaperna om hur de använder doftämnen kan i ett senare skede användas för att utveckla bekämpningsmedel. En tänkbar väg skulle kunna vara att locka in krabbhonorna i doftfällor, säger Mattias Ekerholm i ett pressmeddelande.

När det är dags att ömsa skal luktar honorna sig fram till hannarnas lekplatser. Honan lockar till sig den utvalde med urin och efter parningen bär sedan hannen den skalömsande honan under någon dag eller upp till en hel vecka. För att förmå honom att hålla henne kvar, så att hon får skydd, släpper honan ut ett annat doftämne.

TT