Varför mår tjejer så dåligt?

Värdelös, misslyckad, tjock och ful.

De är nästa generation svenska kvinnor på väg in i vuxenlivet. Men allt fler mår dåligt psykiskt.

– Ofta handlar det om känslan att inte duga, säger Mona Westman, regionchef på Bris.

På måndag firar Internationella kvinnodagen 100 år. Och även om levnadsvillkoren för svenska kvinnor har förbättrats under det gångna seklet, visar rapporter att allt fler unga tjejer mår dåligt.

Men många väntar i det längsta med att söka hjälp.

– Man vill inte belasta omgivningen. Dessutom skäms man över att man mår dåligt, säger Mona Westman, regionchef på Bris i Umeå.

Problemen ökar

I Nationella folkhälsoenkäten 2006–2008 konstateras att nästan hälften av alla flickor i övre tonåren besväras av ångest eller oro, jämfört med en fjärdedel av männen. Problemen har ökat kraftigt sedan 1980-talet och symptom som självskadebeteende, ätstörningar och depressioner har blivit allt vanligare.

Ångest och depression är 1,5–3 gånger vanligare hos kvinnor än män, men varför kvinnor drabbas i högre grad är oklart, enligt en rapport från Statens folkhälso­institut.

Bättre på nyanser

Mona Westman berättar att tjejer står för 80 procent av kontakterna med Bris.

– Många har en bild av att ”alla andra är så lyckade”. Vi måste bli bättre på att visa nyanser av livet, att det är okej att inte alltid vara på topp.

Hon tycker att vuxna generellt måste ta ett större ansvar för att inte visa upp en glamourbild av verkligheten.

Ta del av tankarna

Dessutom uppmanar hon föräldrar att våga stå kvar och ta del av tonåringens mörka tankar, även om det kan kännas otäckt.

– Tjejerna förväntar sig inte att vi vuxna har alla lösningar. De efterfrågar någon som har tid att lyssna. Om vi vis­ar att de inte är ensamma om att känna som de gör, kanske vi kan fånga upp några av dem tidigare.

Publisert: