Ny metod mot bröstcancer kan rädda liv

RELATIONER

Läkare: Det är en mycket viktig upptäckt

Bröstcancerpatienter som behandlas med en tilläggsmedicin har större chans att överleva och risken för återfall är mindre. Det visar en ny amerikansk studie som kommer att publiceras i välrenommerade Journal of Clinical Oncology.

Medicinen, Taxol, är inte ny men i Sverige används den bara när kvinnor får återfall av bröstcancer. Studien visar att behandlingen bör ges direkt efter att de första tumörerna har opererats bort.

– Medicinen har använts i tio år, men det tar tid att få fram bra studier. Det här är den första i världen som visar att Taxol förhindrar återfall och räddar patienter till livet, säger Thomas Hatschek, läkare på Radiumhemmet vid Karolinska Institutet.

Fem procent fler överlever

Undersökningen genomfördes på 3121 kvinnor som delades upp i två grupper. Båda grupperna fick den vanliga cellgiftsbehandlingen efter operationerna, men den ena gruppen fick dessutom ett tillägg av Taxol. Efter fem år var 70 procent av kvinnorna som hade fått den nya behandlingen helt fria från sjukdomen och hade inte fått några återfall. Siffran för den andra gruppen var 65 procent.

– Fem procent kanske inte låter som en så stor skillnad, men som behandlingsresultat är det anmärkningsvärt. Effekten motvarar en minskning av dödligheten efter fem år med 18 procent. Om man lägger ihop vinsterna av olika bröstcancerbehandlingar genom tiderna så har patienternas chanser att överleva länge förbättrats, säger Thomas Hatschek.

Kan börja användas i Sverige

Det är inte bara överlevnaden som påverkas. Även risken för återfall minskar.

– Studien visar på en viktig upptäckt. Det här är det första läkemedlet sedan 80-talet som har visat på så stor förbättring efter en betryggande lång uppföljningsperiod, säger Hatschek.

Om behandlingen ska börja användas rutinmässigt i Sverige bedöms av den Svenska Bröstcancergruppen, en samarbetsgrupp för hela Sveriges bröstcancerläkare. Medicinen är dyr, men Thomas Hatschek tror inte att det kommer att ha någon avgörande betydelse.

– Vi har aldrig mött några svårigheter när experter har rekommenderat en ny behandling, säger han.

Lotta Zachrisson