Karlskrona sämst på att utreda sexualbrott

RELATIONER

Stora skillnader beroende på var i landet en sexualbrottsanmälan görs

Om ett sexualbrott leder till åtal eller ej kan bero på var i landet det begås.

I Karlskrona leder bara var femte anmälan till åtal.

På andra håll i landet är siffran över 50 procent.

– Det borde förstås inte vara några skillnader, säger Johans Ström på Åklagarmyndihetens utvecklingscentrum till Dagens Nyheter.

En stor kartläggning visar att en anmälan om sexualbrott leder till väldigt olika vidare öden beroende på var i landet den görs.

Sett till hela landet leder 39 procent av alla anmälningar om sexbrott till åtal eller annan lagföring.

Den allra största delen av anmälningar skrivs alltså av, ofta i brist på bevis.

Skillnad i lagföring

Men skillnaden i lagföring är stor mellan olika orter.

I Karlskrona leder 22 procent av anmälningarna att någon ställs inför rätta.

– Jag tror det handlar om ett synsätt. Jag har reagerat på att vissa anmälningar har skrivits av på ett tidigt stadium, säger Karin Åkesson Rehnholm, advokat i Karlskrona till Dagens Nyheter.

Procentuellt flest åtalas i Kristianstad och Nyköping där andelen lagförda är 57 procent.

– En förklaring är nog att vi har ett gott samarbete med polisen, säger Eva Norberg, vice chefsåklagare i Kristianstad.

”Borde inte vara skillnader”

I granskningen ingår polisanmälningar om sexualbrott mot både barn och vuxna, gjorda mellan åren 2007 och 2010.

– Det borde förstås inte vara några skillnader, säger Johans Ström på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg till Dagens Nyheter.

I siffrorna över lagförda brott ingår både sådana som lett till friande och fällande domar.