Sommarledigt – då styr mamma i familjen

RELATIONER

Mamma styr över semestern.

Ny forskning visar att det är hon som bestämmer vad familjen gör på ledigheten.

- Det är gammal skåpmat, säger fembarnsmamman Unni Drougge.

Foto: MAMMA BESTÄMMER När familjen tar semester är det mor som styr, enligt ny forskning.

Det är mor som är semestergeneral.

Det konstaterar den danska tidningen Politiken, som har tagit del av en undersökning som forskaren Malene Gram har genomfört.

Hänsyn till barnen

Föräldrarna som ingick i studien var helt eniga om att det är modern som bestämmer över semestern.

Men hennes beslut är inte egoistiska, det är i första hand barnen hon tar hänsyn till i semesterplanerna.

- Det handlar om invanda könsroller, säger författaren Unni Drougge.

Hon har själv fem barn.

- De är stora nu, men jag har faktiskt ingen bra erfarenhet av att semestra med småbarn.

Ensam med hustrun

- Det är som alltid kvinnan som ska se till hela familjens bästa.

Ett påstående som stärks av Grams forskning.

Bland 800 undersökta danska familjer prioriterar papporna i högre utsträckning att få tid ensamma med sin hustru, medan kvinnorna hellre tillbringar tiden med barnen.

Ann Hagman