Musik gör barnen smarta

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Barn som lär sig spela instrument får bättre minne och har lättare att lära

Psykologer har upptäckt att barn som lär sig spela ett instrument får bättre minne och har lättare att lära i skolan. Att läsa noter och lära sig skalor tränar den vänstra hjärnhalvan hos barnen. Det är den halvan som styr möjligheterna att utöka ordförrådet och komma ihåg vad man lärt sig.

Investera i ett trumset - det kan faktiskt göra ditt barn bättre i skolan.
Foto: Per Björn
Investera i ett trumset - det kan faktiskt göra ditt barn bättre i skolan.

Psykologer vid Chinese University of Hong Kong testade 90 pojkar mellan sex och 15 år. Hälften av dem tillhörde en skolorkester och hade fått extra musikundervisning medan den andra halvan inte hade fått lära sig att spela något instrument. I studien jämfördes barnens verbala minne genom att de fick upprepa ord de tidigare sett på en lista.

Forskarna upptäckte att de musikaliska pojkarna kom ihåg många fler nya ord än den andra gruppen. Det visade sig också att ju längre musikundervisning pojkarna haft desto bättre klarade de sig i testet skriver nyhetssajten Ananova.

Slutade spela

Ledaren för studien, Dr Agnes Wang, tror att det verbala minnet påverkas av musikträning eftersom de båda aktiverar samma delar av hjärnan.

- Studenter med bättre verbalt minne får antagligen lättare för sig i skolan, säger Wang.

När forskarna undersökte barnen ett år senare visade det sig att de som slutat spela instrument hade fått sämre verbalt minne igen.

Resultatet publicerades i Journal of Neuropsychology.

Lotta Zachrisson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN