Prilligt, tjejer

RELATIONER

Allt fler 15-åriga tjejer snusar

Antalet kvinnliga snusare ökar snabbt i Sverige. Särskilt bland de unga tjejerna är det många fler som snusar idag jämfört med för fem år sen.

– Det är påtagligt att snus har blivit mer accepterat bland tjejer, säger Thomas Hvitfeldt på CAN.

Foto: Oklara hälsorisker Hälsoriskerna med att snusa är omdiskuterade. En undersökning som WHO gjorde 2000 visade att snusare inte löper högre risk än andra att dö i cancer. Folkhälsoinstiutet å sin sida påpekar att snus innehåller nitrosaminer, som är cancerframkallande, och att forskningen på sambandet mellan snus och cancer och hjärt-kärlsjukdomar hittills har visat motstridiga resultat. De påpekar också att snusning under graviditet kan orsaka havandeskapsförgiftning, fördubblad risk att föda för tidigt, högre risk för minskad födelsevikt samt en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd.

På bara fem år har antalet kvinnor i Sverige som snusar mer än fördubblats. Undersökningar visar att en del av ökningen ligger i att rökare ersätter cigaretter med snus - samtidigt som det säljs allt mer snus så säljs det allt färre cigaretter. Men bland kvinnor, och i synnerhet bland unga kvinnor, ökar snusandet mer ändå. 1999 snusade tre procent av flickorna som gick i nian, fem år senare är den siffran uppe i åtta procent. Bland alla kvinnor i Sverige totalt är det bara två procent som snusar.

– Det är ingen trend bland tonåringarna att snusa: 92 procent av tjejerna har aldrig snusat. Men det kanske kan bli, säger Thomas Hvitfeldt, som är forskningssekreterare på CAN.

”Tuffa och kaxiga tjejer”

Men snuset har definitivt stärkt sin ställning bland unga tjejer. Det intrycket stärks av Swedish Matchs egna undersökningar.

– När vi har gjort våra marknadsundersökningar har vi sett att det är en speciell typ av tjejer som vågar vara pionjärer när det gäller snus. De är sociala, kaxiga och tuffa tjejer; självsäkra ledargestalter, säger Mikael Arnebert, pr-ansvarig på Swedish Match till Svenska Dagbladet.

Vänder sig till rökare

Många menar att det ökade antalet kvinnor som snusar beror på att snustillverkarna medvetet har riktat sig mot kvinnor, med sina nya smaksatta snussorter i färgglada dosor. Men det förnekar tillverkarna själva.

– Jag tror inte på varor som marknadsförs till ett speciellt kön, säger Mikael Arnebert till SvD.

Han menar att de istället vände sig till rökare som ville sluta med sin last, och frågade vad de ville ha för att tänka sig att ersätta cigaretterna med snus. Och resultatet av den undersökningen blev Catch dry: mindre portioner och mindre fuktat än vanligt snus, och smaksatt.

– Men de flesta som använder Catch Dry är fortfarande män, säger Arnebert.

Anna Andersson