DO anmäls för diskriminering

Stockholm (TT) I en ny process om olaga könsdiskriminering vid högskolor stämmer 31 kvinnor Lunds universitet.

Kvinnorna anser att de blivit förbigångna av män som automatiskt fått förtur till psykologutbildningen.

Kvinnorna JO-anmäler också Diskrimineringsombudsmannen med motiveringen att DO inte vill ta upp fall med högskolesökande som diskriminerats på grund av kön.

Enligt juristerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord, vid Centrum för rättvisa som ska hjälpa kvinnorna i Lundafallet, har DO beslutat att inte ta upp frågan eftersom en annan jämförbar rättsprocess pågår mot Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

SLU fälldes

SLU har fällts av Uppsala tingsrätt för att genom viktad lottning ha låtit män få företräde på veterinärlinjen. Men domen har överklagats av staten och prövas av hovrätten senare i höst.

DO undergräver diskrimineringsskyddet för sökande till högskolan, skriver Strömmer och Crafoord på Dagens Nyheters debattsida och drar slutsatsen att detta sker "eftersom DO i själva verket tycker att det är bra att högskolorna väljer studenter efter kön – den jämna könsfördelningen blir ett viktigare mål än lika rättigheter och möjligheter oavsett kön".

TT

Publisert: