89 misstänkta övergrepp bara en familj förbjöds att ta nya fosterbarn

En utredning som Socialstyrelsen har gjort visade att under en femårsperiod misstänktes 89 placerade barn ha blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Bara i en kommun förbjöds familjen att ta emot nya fosterbarn.

– 89 stycken kan tyckas vara en låg siffra. Men det är extremt allvarligt, säger Cecilia Kjellgren, metodutvecklare inom socialtjänsten i Kristianstad.

– I bara en av de berörda kommunerna hade man förbjudit familjen att ta emot barn i framtiden. Det finns en oerhörd naivitet och brist på kunskap. Att en person begått ett övergrepp är en indikation på att det är en högriskperson, säger hon.

Cecilia Kjellgren har skrivit en bok om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Och mött fosterföräldrar som förgripit sig på barn.

För att det inte ska hända igen har socialförvaltningen i Kristianstad tagit fram ett formulär med frågor kring sexualitet och gränssättning, som de använder i intervjuer med blivande fosterföräldrar.

Deras metod används i ett 30-tal kommuner.

– Vi tror inte att folk ska säga ”jag gillar barn mest”, men i diskussionen kan det ge socialsekreteraren en känsla av att någonting inte stämmer. Och då blir inte den familjen fosterföräldrar.

Cecilia Kjellgren tror att ett sätt att minska risken för sexuella övergrepp i familjehem är att socialen blir bättre på uppföljning, stöd och kontroll.

– Det är ett bra redskap för att känna av om det finns anledning till oro.

Olof Risberg, psykolog på Rädda Barnens pojkmottagning i Stockholm, ser mycket allvarligt på övergreppen.

– En del barn som placeras har särskilt stora behov av trygghet och stöd. Om man bygger upp en relation till ett sådant barn och sedan begår ett övergrepp kan man rasera väldigt mycket av det barnets grundläggande trygghet.

Fotnot:

Under 1999 var 12 901 barn någon gång fosterhemsplacerade.

Christina Vallgren

Publisert: