Hushållsarbete får kvinnor att må sämre

RELATIONER

– dags för männen att greppa diskborsten

STOCKHOLM (TT) Dags för männen att greppa diskborsten.

En ny doktorsavhandling pekar på att kvinnors sämre psykiska välbefinnande till stor del beror på att de gör mer hushållsarbete.

Foto: Colourbox

– Jag blev lite överraskad av tydligheten i skillnaderna i välbefinnande, men också att så stor del beror på att kvinnorna gör mer hushållsarbete än män, säger sociologen Katarina Boye, till TT.

I sin avhandling vid Stockholms universitet har Boye analyserat statistik i svenska levnadsnivåundersökningar från fyra år, med cirka 5 000 personer i varje. Hon finner att 40 procent av skillnaderna i välbefinnande beror på skev fördelning av hushållsarbetet.

Fyra gånger mer jobb

I snitt gör kvinnor tre gånger så mycket hemarbete. Och ännu värre är det när både kvinnan och mannen jobbar mer än heltid i yrkeslivet. I sådana par sliter kvinnan fyra gånger så mycket i hemmet.

Boye tror att politiska åtgärder för att få män att ta ut mer föräldraledigt i viss mån kan hjälpa. Under ledigheten tar nämligen män över mer jobb hemma, och de som varit lediga mer än en månad förvandlas:

– De fortsätter ta en större del även efter att de har börjat jobba igen, säger Boye.

TT: Annars är medicinen att männen helt enkelt greppar diskborsten?

– Ja, jag tror faktiskt att det är en mycket viktig del.

TT