Pappas röst väger tyngst

RELATIONER

Majoriteten röstar som sina föräldrar - men pappas inflytande är starkare än mammas

Foto: Under inflytande? Vänsterpartiets förstamajdemonstration på väg mot Kungsträdgården i Stockholm 2007.

Gick du i förstamajtåget som barn? Då är chansen stor att du fortsätter att göra det i vuxen ålder - med dina egna småttingar. Majoriteten av svenskarna röstar nämligen som sina föräldrar - som i sin tur för över det ideologiska arvet till nästa generation.

Foto: Magnus Hagevi, statsvetare.

Allra starkast är det politiska arvet på högerkanten. Enligt en stor enkätundersökning, som statsvetaren Magnus Hagevi gjort, röstar 80 procent av alla som vuxit upp med högeranhängare - på högerpartierna. Motsvarande siffra för vänsteranhängare är 70 procent.

– Man kan även se att barn i större utsträckning tar efter sina fäders politiska åsikter. Det här framkommer tydligt när man tittar på äktenskap som består av personer med olika politiska uppfattningar. Är mamma vänster men pappa höger - ja, då blir barnen höger. Pappa vänster och mamma höger = vänsterbarn.

Svagast i mitten

Svagast förankring finns bland mittenpartierna. Men det finns ändå en tendens som säger att "mittenföräldrar" tenderar att fostra blivande högerentusiaster.

– Det här beror på hur vi associerar saker och ting. Man vill ofta rösta på det som känns igen från hemmet, eller det som stärker den känslan och då vinner högern, igen.

När det gäller äktenskap visar forskningen att par med olika politiska åsikter skiljer sig i högre grad än likatänkande.

– Det är inte så konstigt, egentligen. Har man en olik grundsyn blir det svårare att hålla ihop. Men en sak som förändrats är att kvinnor mer sällan än tidigare tar efter sin mans politiska uppfattning. Förr var det mycket vanligare.

Enligt Magnus Hagevi blir svensken mer höger för varje generation. 

Så uttrycket "det bor en liten sosse i alla svenskar" stämmer inte längre?

– Nej, det var länge sen. Ungdomar i dag har ingen som helst relation till hur vår politiska karta såg ut på 70- och 80-talen. För dem är det historia.

ARTIKELN HANDLAR OM