Farliga graviditeter kan stoppas

RELATIONER

Forskare hoppas på bot mot havandeskapsförgiftning

Det finns en genetisk förklaring till havandeskapsförgiftning, visar ny svensk forskning. Ett blodprov kan i framtiden visa om en gravida kvinna riskerar att drabbas, hoppas forskare.

Biomedicinskt centrum i Lund har i flera år analyserat gener och protein i friska och sjuka moderkakor. Resultatet tyder på att mötet mellan moderns och barnens gener i moderkakorna avgör huruvida modern riskerar havandeskapsförgiftning, skriver Svenska Dagbladet.

Havandeskapsförgiftning är en snabbt utvecklande inflammation i moderkakan, något som drabbar 5 000 svenska kvinnor om året. Tillståndet kan orsaka epilepsiliknande kramper, eklampsi, till följd av att mammans hjärna svullnar.

Eklampsi är livshotande och modern måste omedelbart förlösas.

Gener avgör

Forskarna har funnit att genfamiljen HLA, känd sedan tidigare bland transplantationskirurger, avgör risken för att drabbas av havandeskapsförgiftning. Vid transplantationer är det viktigt att givarens och mottagarens HLA stämmer. Motsvarande kan gälla för den gravida modern och hennes foster. En viss HLA-gen kan skydda modern mot läckage av fostrets hemoglobinproducerande stamceller och förhindrar på så sätt inflammation i moderkakan.

Kunskapen om sambandet mellan HLA-genen och inflammationen i moderkakan kan i framtiden leda till tidigare upptäckt av havandeskapsförgiftning – kanske kan den också bidra till att utveckla en behandling av sjukdomen.

Presenterar upptäckt

Forskarna ska presentera sin upptäckt vid en konferens i Japan med moderkaksforskare från hela världen. En del har de redovisat i vetenskapstidskriften Molecular Human Reproduction. Ytterligare forskning ska säkerställa huruvida hemoglobinproducerande fosterceller läcker ut och vållar inflammationen i moderkakan.

Fakta: Havandeskapsförgiftning

TT

ARTIKELN HANDLAR OM