Misshandel av småbarn ökar

RELATIONER

Allt fler fall
av misshandel
av barn polisanmäls

Förra året ökade antalet polisanmälningar lavinartat. Stor orsak till det är dålig information till nyblivna föräldrar.

– Det finns metoder som vi vet hjälper men det används inte i Sverige idag, det anses för dyrt, säger Åsa Landberg på Rädda Barnen.

Allt fler fall av misshandel av barn mellan 0 till 6 år polisanmäls. Första halvåret 2007 ökade antalet anmälningar med 15 procent jämfört med samma period 2006. Om tendensen för 2007 fortsätter under resten av året betyder det att antalet polisanmälda fall av misshandel av små barn kommer att nå 1 500, vilket i så fall är den högsta siffran någonsin. Förra året ledde endast 6 procent av polisanmälningarna, 81 stycken, till åtal.

– Vi hoppas att det beror på att det är mer fokus på barnmisshandel nu men vi är rädda för att det är så att misshandeln helt enkelt ökat, säger Åsa Landberg på Rädda Barnen som står bakom den nya rapporten tillsammans med Allmänna Barnhuset.

Ökad acceptans för aga

Åsa Landberg menar att det saknas information till nyblivna småföräldrar om riskerna med barnmisshandel, att skaka ett barn kan leda till livshotande skador.

– Det finns broschyrer, men de kostar 14 kr styck och det anses för dyrt. Men ett barn som tas in på exempelvis Astrid Lindgrens barnsjukhus för skadorna det fått av att skakas kostar i medel 20 miljoner kronor, säger Landberg.

Att misshandeln av småbarn har ökat kan också bero på en ökad acceptans i samhället. Allt fler erkänner att de slagit och ruskat.

Har aga kommit tillbaka som en del av uppfostran?

– I en undersökning så visar det sig att allt fler föräldrar öppet berättar om att de slagit sina barn, så rädslan är att det blivit en liten trend. Det är också en stor ökning bland svenskfödda föräldrar som slår sina barn, vilket är ovanligt eftersom det har varit förbjudet i Sverige sedan 70-talet, säger Åsa Landberg.

ARTIKELN HANDLAR OM