Riklig mens kan tyda på sjukdom

RELATIONER

Över 1000 gymnasieflickor i svensk undersökning

Malmö (TT)

Mer än var tionde gymnasietjej har fått medicin mot kraftiga mensblödningar och mer än var tredje uppger i en stor undersökning att mensen är riklig.

Nu letar forskarna efter samband med andra blödningsstörningar.

– Det finns, tror vi, ett samband: Den som har riklig mensblödning blöder lätt på andra sätt också, säger Britt Friberg, överläkare på kvinnokliniken på Lunds universitetssjukhus.

I en färsk undersökning har en hel årskull gymnasietjejer i Malmö tillfrågats om blödningar, inte bara menstruationen, utan också om till exempel blödningar i tandkött, leder, muskler och efter kirurgiska ingrepp.

Av de tillfrågade svarade 72 procent, totalt 1019 flickor i årskurs ett.

Viktig information

Hypotesen är att det i gruppen av rikligt menstruerande kvinnor finns en överrepresentation av blödningssjukdomar som von Willebrands sjukdom och trombocytdysfunktion.

Sådana störningar kan man lida av utan att behöva behandling i vardagen, men det kan vara viktigt att känna till dem exempelvis i samband med en operation.

– Om du är gynekolog träffar du många kvinnor som säger att de blöder mycket. Då gäller det att man i den stora gruppen kan hitta dem som behöver kontrolleras ytterligare, där bakgrunden till de rikliga menstruationerna behöver utredas, säger Britt Friberg.

Svårbedömt

Tidigare undersökningar har visat att det är svårt för kvinnor att själva bedöma om de blöder mer än genomsnittskvinnan när de har mens. Bara hälften av dem som tycker sig ha rikliga blödningar har det.

I dessa undersökningar har kvinnor fått spara samtliga tamponger och bindor under en mens och järninnehållet i dessa har sedan analyserats, något som inte var praktiskt genomförbart med alla de 1019 gymnasisterna i Malmö.

En första slutsats av undersökningen är att det finns en tendens till att olika blödningssymptom går hand i hand.

Blåmärken

Därför tycker Britt Friberg att vårdpersonal som kommer i kontakt med en kvinna som har rikliga mensblödningar ska ta reda på om hon dessutom blött mycket vid tidigare kirurgiska ingrepp eller om hon lätt får stora muskelblödningar, det vill säga lätt får stora blåmärken. I så fall kan det vara läge att utreda vad som är orsaken, anser hon.

Resultaten från Malmöundersökningen ska bearbetas vidare. Bland annat hoppas forskarna få svar på i vilken utsträckning blödningsstörningar har ärftlig bakgrund.

Fakta: Var tionde gymnasist har behandlats för riklig mens

Cecilia Klintö/TT