Studie: Så många blir osams om arv

Författaren Olav Brekke Mathisen blev intresserad av arvstvister när hans egen släkt började bråka om en tomt. Han lät göra en undersökning för att se vad människor blir osams om när ett arv ska fördelas. ”Två tvillingar bråkade om vem som var äldst”, säger han.

Så många tappar kontakten med familjemedlemmar på grund av arvstvister
Det säger lagen om arv
Förskott på arv – så funkar det