F-kassans broschyr – bara för kvinnor?

Av: Maja-Stina Skarstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

Försäkringskassans info mer jämställd på 70-talet än idag

Försäkringskassan var mer jämställda i sina texter till blivande föräldrar på 70-talet än vad de är idag. Det visar Lena Lind Palickis nya doktorsavhandling.

- I nutida broschyrer vänder man sig främst till kvinnan, säger hon.

Lena Lind Palicki
Foto: Pia Nordin
Lena Lind Palicki

Lena Lind Palicki, doktor i svenska språket, har undersökt Försäkringskassans broschyrer till blivande föräldrar - från 1974 fram till 2007. Och på 70-talet var alltså materialet mer jämställt:

- Då var de noga med att vända sig till båda föräldrarna. Män och kvinnor hade lika många möjligheter att identifiera sig i texterna, säger Lind Palicki.

Idag är det du-tilltal

I dagens broschyrer används och förespråkas du-tilltal. Men det finns nackdelar med att dua, enligt Lind Palicki. Texternas "du" är en gift, frisk mamma som får biologiska, friska barn.

Hur märks det?

- Det står "du som är gravid", "när du som mamma är gift..." och så vidare. Pappan blir en lyssnare. Och de som är avvikande, alltså till exempel föräldrar som adopterar eller homosexuella nämns särskilt under egna rubriker.
- Jag tycker att det är problematiskt när du-tilltalet exkluderar föräldrar. Försäkringskassan - som har ett politiskt uppdrag att verka jämställt - tar inte sitt ansvar och bör fundera på vem som är mottagare.

Mer noga på 70-talet

På 70-talet gjordes föräldraförsäkringen könsneutral - moderskapspenningen blev till föräldrapenning bland annat.

- I broschyrerna från 70-talet benämner man mamma och pappa i stor utsträckning. Det står även "båda föräldrarna" och "var och en" istället för du, säger Lena Lind Palicki.

Hon har undersökt ett tiotal broschyrer noga, men utgått från ett stort material. Hon har även pratat mycket med Försäkringskassan - som nu har fått ett exemplar av doktorsavhandlingen skickat till sig.

Spännande tycker Försäkringskassan

- Det ska bli spännande att ta del av hennes rapport, säger Ann Eva Askensten, verksamhetsområdeschef vid Försäkringskassan.

- Vi har jobbat mycket med de här frågorna genom åren - och testar våra texter med kunderna, i fokusgrupper. Du-tilltalet använder vi för att hålla ett modernt språk och för att vända oss till föräldrarna individuellt. Vi är även noga med att lyfta in alla andra familjegrupper som finns. Att till exempel adoptivföräldrar nämns speciellt är för att de har rättigheter som bara gäller dem.

Publicerad: