Nykter och osexig då blir kvinnan trodd

Publicerad:
Uppdaterad:

Bara åtta procent av polisanmälda våldtäkter leder till åtal, visar ny undersökning

STOCKHOLM (TT)

För att få igenom en polisanmälan om våldtäkt bör en kvinna vara nykter, osexig och ha hög status. Hon ska helst också ha fysiska skador.

Bara åtta procent av polisanmälda våldtäkter leder till åtal enligt en undersökning.

Det är kvinnans beteende och person, inte själva den brottsliga gärningen, som avgör om en våldtäkt ska leda till åtal eller inte.

Under tre år på 90-talet anmäldes 215 våldtäkter till Citypolisen i Stockholm. Bara 17 av dessa polisanmälningar - åtta procent - ledde till åtal.

Juristen Carolina Diaz har gått igenom de 68 anmälningar där förundersökning inleddes. Hon ville se vad som avgjorde om de skulle leda till åtal eller nedläggning. 51 av ärendena fick alltså aldrig någon rättslig prövning.

- Om man jämför två fall med ungefär samma omständigheter och samma typ av brott så kan man se att det är kvinnans person som avgör om det ska bli åtal eller inte, säger Diaz till TT.

Skyddsvärt offer

En berusad tonåring, som uppträtt sexuellt utmanande ligger synnerligen illa till för att få rättslig upprättelse. Detta gäller i synnerhet om gärningsmannen har hög social status och påstår ''hon ville ju själv''.

Kvinnor med låg social status och prostituerade har lika dålig rättslig prognos.

Om kvinnan däremot är äldre och kan tala för sig eller har hög social status så är sannolikheten för åtal mycket högre. Om gärningsmannen samtidigt är antingen brottsbelastad eller av utomeuropeisk börd ökar sannolikheten ytterligare.

- Alla människor, även poliser, åklagare och domare har vissa föreställningar vad som krävs för att ett kvinnligt offer ska vara skyddsvärt, säger Diaz.

Dessa föreställningar, som även kan kallas madonna-hora-syndromet, får konsekvenser för vilka beslut de fattar, anser Diaz. Om man därtill lägger att en våldtagen kvinn a ofta beter sig irrationellt eftersom hon befinner sig i en krissituation så blir problemet tydligt.

- Hon kan lägga skulden på sig själv, tycka att hon druckit för mycket och utsatt sig för en risk. Och då kan hennes ärbarhet och leverne ifrågasättas, säger Diaz.

Utifrån detta kan poliser göra en prognos; det här kan vi aldrig driva igenom, kvinnan är alltför problematisk.

- Men det har ju ingenting med juridik att göra. Deras slutsatser borde dras från objektiva omständigheter inte från en bild av hur en kvinna bör vara, säger Diaz.

Annan bevisning

Hennes undersökning bekräftar att de så kallade överfallsvåldtäkterna har den högsta åtalsfrekvensen - 40 procent. Här spelar kvinnans beteende och klädsel ingen roll.

- Vid en överfallsvåldtäkt är kvinnan inte tvungen att bevisa att hon inte var med på det, till skillnad från andra typer av övergrepp, säger Diaz.

Vid så kallade uppraggningsvåldtäkter och våldtäkter inom en relation måste kvinnan bevisa att hon inte ''bjudit ut sig''.

- Vid en våldtäkt inom en relation måste det till väldigt stark bevisning för en fällande dom, helst ska kvinnan ha fysiska skador, säger Diaz.

17 fall av 250 ledde till åtal

Läs mer

Ewa Tures/TT

Publicerad: