Jobbigast - efter jobbet

RELATIONER

Kvinnors stress ökar när de kommer hem

Foto: Stina Persson med Juno, 1, och Leia, 2, : ”Pä kvällarna. När man ska få barnen i säng och hinna göra allt hemma, hushållsarbetet.”

Kvinnors stress ökar när arbetsdagen är slut.

Varje vecka ägnar de 6,5 timmar mer än männen åt hemarbete.

- Dagis verkar vara den stora stressfaktorn, konstaterar Töres Theorell på Karolinska institutionen i Solna.

Foto: Annika Takala med Marcus, 5: ”Morgonen är nog värst. Man är alltid uppe för sent och ska lämna på dagis och ändå hinna i tid.”

Att hinna hämta och lämna sina barn i god tid på dagis stressar dagens mammor mer än något annat.

De vill vara perfekta på allt. Framför allt som förälder, med tjusigt hem där de lagar nyttiga middagar till sina fantastiska barn.

Värst i serviceyrken

Värst är det för kvinnliga läkare, vårdbiträden, poliser, lärare och vissa serviceyrken.

- De har jobb med höga krav, men liten kontroll över sin arbetssituation. Hög- eller lågavlönad spelar ingen roll, säger Töres Theorell som presenterar flera aktuella forskningsrön på läkemedelskongressen som avslutas i Stockholm i dag.

Medan männen varvar ner efter jobbet har kvinnorna fortsatt högt blodtryck. I djupintervjuer uppger många att de är rädda för att inte hinna till dagis.

Skadligt för hjärtat

- Det handlar om en dubbel stress, som i långa loppet kan vara direkt skadlig.

Stresshormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin påskyndar såväl diabetes som depression och olika hjärtsjukdomar.

I en undersökning som publicerats i European Journal of Public Health jämförs enkätsvar från 1338 högutbildade män och kvinnor som båda arbetade heltid med en likadan undersökning från 1990.

I princip har inget hänt med jämställdheten.

- Vi trodde nog det skulle vara något bättre, men nej. Fortfarande är det kvinnorna som sköter om hem och barn. Sånt som måste skötas varje dag, säger Gunilla Krantz, läkare och universitetslektor på Stockholms universitet.

Obetalt arbete

I genomsnitt la kvinnorna ner 6,5 timmar mer på obetalt arbete jämfört med männen.

Männen la ner 2 timmar mer än kvinnorna på sitt ordinarie betalda arbete.

- De enda skillnader vi kunde se var att kvinnorna städar något mindre. I stället får barnen lite mer tid. Både av mamma och pappa.

Så skyddar du dig mot stress

Caroline Hougner