Relationer

Magert med kvinnor i maktposition

RELATIONER

Rekryteringen av kvinnor till företagsledningar har stannat av

Andelen kvinnor på toppbefattningar ökar inte längre. Där den verkliga makten i näringslivet finns, i börsbolagens företagsledningar, har andelen kvinnor bara ökat marginellt det senaste året.

Det visar en undersökning gjord av Womens business research institute på uppdrag av Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS).

Den tidigare snabba utvecklingen av andelen kvinnliga chefer i det privata näringslivet tycks ha tappat fart. Fjolårets språng från 26 procent till 32 procent tycks ha gått tillbaka till 26 procent när det gäller samtliga privata företag.

Trendbrott

Men statistiken kan vara behäftad med vissa fel, skriver utredarna, som därför väljer att tolka siffrorna som att den tidigare snabba utvecklingen från 1990 och framåt nu stannat av på 26 procent.

Andelen kvinnliga chefer i börsbolagen ligger still på cirka en tredjedel, eller 33 procent mot 34 procent ett år tidigare. I börsbolagens företagsledningar har andelen kvinnor gått från magra 20 stycken eller 2,7 procent 1990 till närmare 12 procent 2004. Resultatet måste betraktas som svagt med tanke på alla makthavare som säger sig gärna se kvinnor i toppen. Ett positivt resultat är dock att andelen företag som överhuvudtaget har någon kvinna i sin företagsledning har ökat från 46,5 procent till 55 procent. Utredarna betraktar det som ett trendbrott.

Maria Victorin/TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer