Pappa ses som andrahandsförälder

RELATIONER

Pappan ses mer som en stödperson till mamman än som en likvärdig förälder på mödra- och barnavårdscentraler.

Det visar en intervjustudie av Ylva Elvin-Nowak, filosofie doktor i psykologi.

Hur mycket pappan välkomnas i samtalen på MVC beror mycket på den enskilda barnmorskans inställning. Oftast förutsätter barnmorskorna att mamman ammar sex månader och att pappan under den tiden inte har lika stor roll.

Föräldraskapet framställs som en skyldighet för mammor och som ett mer frivilligt åtagande för pappor.

Personal på både BVC och MVC säger själva att de saknar kompetens för att bemöta pappor på samma nivå och villkor som mammor.

Ylva Elvin-Nowak drar slutsatsen att det krävs utbildning och handledning för personalen när det gäller föräldraskap där både kvinnor och män tar ansvar. Man bör dessutom sträva efter att få in fler pappor i BVC:s föräldrautbildningar, menar hon.

Läs mer

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM