Gravida som röker riskerar stökiga barn

RELATIONER

Risken för överaktivitet, trots och aggression ökar med 32 procent

Kvinnor som röker när de är gravida löper en högre risk att få utåtagerande barn enligt en ny studie från norska Folkhälsoinstitutet.

Foto: Katrin Jakobsen
Barn till rökare kan få beteendeproblem.

Röker blivande mödrar mer än tio cigaretter om dagen ökar risken för ett barn med beteendestörningar med hela 32 procent.

– Det är första gången som beteendeproblem på grund av moderns rökning under graviditeten har kunnat påvisas i en så stor studie, och därmed hos så många barn, säger forskaren och psykologen Kim Stene-Larsen till norska VG på nätet.

Tre kriterier

Undersökningen baseras på 22 545 mödrar och deras barn. Barnen har undersökts vid en ålder av 18 månader.

Forskarna har bedömt tre kriterier för att avgöra om ett barn kan betecknas som utåtagerande:

Överaktivitet: Barnet har svårt att sitta stilla, rusar runt, och har svårt att koncentrera sig på en aktivitet.

Trots: Barnet lyssnar inte på föräldrarna och det är svårt att sätta gränser.

Aggression: Barnet slår och hamnar ofta i fysiska konflikter med andra barn.

– Alla barn har lite av detta, men utåtagerande barn får höga poäng på alla tre kriterierna, säger Stene-Larson

Påverkar hjärnan

Forskarna tror att mödrarnas rökning påverkar hjärnans struktur .

– De så kallade nervtransmittorerna i hjärnan påverkas, och vi vet att dessa är knutna till beteendeproblem, säger Stene-Larson.

Dessutom minskar rökning syretillförseln till hjärnan hos fostret, något som också kan leda beteendesvårigheter.

Kim Stene-Larson betonar att rapporten inte kan användas som en ursäkt för dem som röka mindre än 10 cigaretter om dagen att fortsätta.

– I andra länder har man sett effekten också vid lägre doser. Oavsett så har rökning under graviditeten så många skadliga effekter att rökningen helt måste strypas.

Sedan tidigare känner man till att rökning påverkar fostrets tillväxt och ger sämre förutsättningar att klara omställningsprocessen i samband med födelsen.

Efter födelsen är det i första hand barnens luftvägar som påverkas av tobaksrök. Barn till rökande mödrar får en sämre lungfunktion och drabbas av fler infektioner i de organ som har nära kontakt med luftvägarna, som öron och lungor, särskilt innan barnet fyllt två år, enligt Socialstyrelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM