Hurra för svenska män!

avElin Swedenmark

RELATIONER

– mest jämställda i Europa

Svenska män är mest jämställda i Europa.

De vill både vara närvarande pappor och dela på försörjningen, enligt en ny undersökning.

– Det kan vi tacka den starka feministiska rörelsen för, säger mansforskaren Lars Jalmert.

Foto: Andreas Bardell
Heja killar!

Svenska män är både självständiga och jämställda – det slås inte helt överraskande fast i ny stor undersökning. Över 12 000 europeiska män i åldrarna 25–39 år har deltagit i studien som gjorts av Discovery.

Och hela 78 procent av de svenska männen stämde in i påståendet ”En man kan uppfostra ett barn lika bra som en kvinna” – det är en av de högsta siffrorna i Europa.

– Det är en fantastisk inställning. Går du trettio år tillbaka i tiden var det inte någon som trodde det. Men idag är det en självklarhet i Sverige, säger Lars Jalmert, mansforskare vid Stockholms universitet, och en av undersökningens tillfrågade experter.

62 procent av de svenska männen, flest i Europa, höll också med om att: ”det är viktigare för fäder att ge känslomässigt än ekonomiskt stöd”.

Ratar mansidealen

Studien visar också att svenska män inte jagar efter klassiska mansideal i samma utsträckning som övriga Europa.

Bara 63 procent svarade ja på påståendet ”Det viktigaste för mig är att försörja min familj”, vilket var den lägsta siffran i undersökningen.

– Jag tror det handlar om att de varken vill ha ansvaret själva eller att bara hon ska försörja, utan att man ska leva på jämställd fot, säger Lars Jalmert.

Dessutom höll bara 35 procent med om påståendet ”att vara vältränad är en prioritet för mig”, vilket var den lägsta siffran i Europa. Lars Jalmert tolkar det som att man tänkt på svällande muskler snarare än en god hälsa.

Men att leva jämställt verkar också kosta på: 35 procent av de svenska männen instämde i påståendet ”På semestern vill jag bara äta, dricka och ligga i solen” – fler än alla andra europeiska män.

Engagerade pappor

Mansforskarna i studien har hittat en del gemensamma nämnare för europeiska män. Bland annat skjuter fler nu upp de traditionella milstolparna för att bli vuxen, som att gifta sig, skaffa barn och köpa hus.

Men det mest talande tycker Lars Jalmert dock är inställningen till föräldraskapet. Många killar vill idag vara mer engagerade i faderskapet än sina pappor. Och männen är frustrerade över att samhället inte ger dem fler möjligheter att vara närvarande som föräldrar. Där intar Sverige en särställning.

– Vår föräldraförsäkring som visar att män kan vara med småbarn har satt någon slags norm, säger Lars Jalmert.

Enligt undersökningen tycker också många att den ökade jämlikheten mellan män och kvinnor gör förhållandena allt mer komplexa. De menar att kvinnor ger dubbla signaler, men enligt Lars Jalmert är det inte hela förklaringen.

– Många vacklar mellan en ny mansroll och en mer gammaldags. Då vet man inte var man står och lägger ibland det på kvinnorna. Men jag tror att de flesta kvinnor vill leva i jämställda förhållanden.

Tacka feminismen

Lars Jalmert tycker att studien visar att jämställdhetsarbete ger resultat, även om han menar att det finns mycket kvar att göra.

– Men vi har en aktiv jämställdhetspolitik som i sin tur är konsekvensen av en stark feministisk rörelse. Den har vi att tacka för väldigt mycket, det är den som har drivit på de här frågorna, säger han.