Relationer

Pappa-panelen: ”Det är en förändring på gång”

Av: 

Daniel Pernikliski

RELATIONER

Hur står det till med den svenska pappans status?

Pappa-panelen består av Johan Gäfvert, pappa till Essy, 12 veckor. Rifat Yberg, pappa till Tyra, sex år. Och Mikael Kudrén, pappa till Reuben, snart fyra år, och Gabriel, två år.
Pappa-panelen består av Johan Gäfvert, pappa till Essy, 12 veckor. Rifat Yberg, pappa till Tyra, sex år. Och Mikael Kudrén, pappa till Reuben, snart fyra år, och Gabriel, två år.

"Det märks ju att det är en förändring på gång", tycker Wendelas pappa-panel. Johan, Rifat och Mikael pratar pappaledighet och BB-bemötande.

I jämförelse med mamman, hur bemöts ni i föräldrarollen?

Johan Gäfvert: – Den enda gången det var lite konstigt var när en barnmorska på BB höjde fingret och sa att jag måste städa när vi kom hem, att Linn "behövde hjälp nu". Men hon har kanske träffat en del män i sina dagar som inte städar. 

Rifat Yberg: – För mig har det alltid varit självklart att jag ska ta hand om Tyra, eftersom hennes mamma och jag är skilda.

Mikael Kudrén: – Det har varit både och, mycket mindre fördomar än jag trodde innan jag fick barn. Mitt starkaste minne är från ultraljudet med Reuben, vårt första barn. Hon som skötte ultraljudet pratade bara med Katrin och kallade barnet för "ditt barn" hela tiden. ”Det här är din lilla bebis arm. Vill du veta vad det är för kön på ditt barn?” Och när jag ställde frågor besvarade hon dem till Katrin.

Johan Gäfvert: – Jag har aldrig haft en tanke på att jag skulle vara utanför på något sätt. Barnmorskan från MVC ringde inte bara till Linn utan även till mig ibland. På förlossningen var det jättebra, och på jobbet har de bara varit positiva.

Mikael Kudrén:– Med jobbet har det varit samma för mig. Aldrig en suck om att man skulle vara pappaledig.

Hur har ni delat upp allting?

Mikael Kudrén: – Vi har delat exakt lika med båda barnen. Ibland har jag varit föräldraledig några månader i taget, och ibland har jag haft halva veckor. Periodvis har jag matat rätt mycket med flaska.

Johan Gäfvert: – Jag har varit hemma i fyra veckor nu, efter födseln, och precis börjat jobba igen. Nästa höst ska jag vara ledig i fyra månader. Jag har alltid gjort mycket hushållsarbete, och nu när Linn har mycket med Essy har det blivit att jag gör mer.

Rifat Yberg: – Varannan vecka är allt ansvar mitt. Men före skilsmässan jobbade jag i princip jämt, för att få ekonomin att gå runt. Min dåvarande fru hade ingen inkomst, så jag hade inget val. Då fick hon ta nästan allt med Tyra. Lämningar på dagis, hämtningar och matlagning. Men läggningarna och alla turerna till sjukhus med Tyras astma var det jag som tog.

I dag är män lediga knappt 24 procent av föräldradagarna och kvinnor 76 procent. Vad tror ni att det beror på?

Rifat Yberg: – En ekonomisk fråga tror jag, att kvinnor tjänar mindre än män. Det blir för stort ekonomiskt bortfall.

Mikael Kudrén: – Ekonomi är en del, men framförallt tror jag det handlar om normer. Att det anses ”naturligt” att mamman är hemma länge, och att pappan tar en kortare ledighet på sluttampen.

Johan Gäfvert: – Tradition. Att man följer sin omgivning.

Hur ska man göra för att fler pappor ska känna sig självklara som föräldrar, och öka delaktigheten och höja pappastatusen?

Mikael Kudrén: – Oj, jag vet inte, det är redan så mycket som har blivit bättre och mer könsneutralt. Men jag har väl också haft tur med var jag har jobbat på för företag och vilket umgänge jag har.

Johan Gävert:– Det märks ju att det är en förändring på gång, men för att det ska ta fart på alla plan tar det ju tid. Men hjulen har börjat rulla.

Publisert: