Relationer

Hjälps åt hemma - och bli lyckliga

Av: 

Terese Allert

RELATIONER

Att dela lika på arbetsbördan skapar harmoni

Vad är hemligheten för lycka i hemmet?
Att dela lika på arbetsbördan, visar en ny undersökning.
– Om man upplever det som rättvist påverkar det en positivt, säger Katarina Boye, doktor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Svenska kvinnor lägger i genomsnitt 1,4 timmar per dag på hushållssysslor medan män knappt spenderar en timme på samma aktivitet. Trots att en majoritet anser att arbetsbördan bör delas lika mellan män och kvinnor verkar det vara fallet i endast hälften av hushållen.
– Studier har visat att det är lite viktigare för kvinnor än för män att arbetsbördan är jämnt fördelad. Det kan bero på att det är de som gör mest i hemmet, säger Katarina Boye, doktor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
 

”Krav på det goda moderskapet”

Hon har själv studerat hushållsarbete ur ett genusperspektiv och märkte att uppdelningen av hushållsarbete förändras när ett par får barn.
– Då fördelas det mer ojämnt än vad det var innan och kvinnan tar över en större del. Det kan bero på att hon känner krav på att leva upp till det goda moderskapet som är mer kopplat till ett rent hem och rena kläder än vad det goda faderskapet är.
Enligt den nya undersökningen, gjord på uppdrag av företaget P&G, svarade 72 procent att de blir lyckligare och mer harmoniska av att dela på arbetsbördan i hemmet. 59 procent av de tillfrågade kvinnorna upplever att de gör mer hushållsarbete än sin partner samtidigt som bara 27 procent av männen menar att deras partner gör mer i hemmet.

Medvetna om jämställdhet

Anledningen till att vi mår bra av att dela lika kan vara en känsla av rättvisa.
– Om man upplever det som rättvist så påverkar det en positivt. Om man delar lika är det mindre risk för en hög arbetsbörda som i sin tur kan leda till stressymptom, säger Katarina Boye.
Hon menar att svenskarna är extra fästa vid att det ska delas lika.
– Vi är väldigt medvetna kring jämställdhet jämfört med i många andra länder. Vi har haft en politik sedan 1970-talet som syftar till att öka den.

Publisert: