Familjerelationer

Kaffe under graviditeten ökar risken för missfall

RELATIONER

GÖTEBORG

Att dricka mycket kaffe under graviditeten ökar risken för att barnet är dött vid födseln.

  Åtta koppar om dagen mer än fördubblar risken jämfört med låg konsumtion, visar den första studien av sambandet mellan kaffedrickande och dödföddhet.

Studien har genomförts av danska forskare vid universitetssjukhuset och det danska epidemiologiska vetenskapscentret i Århus.

  Den publiceras i det senaste numret av British Medical Journal. Slutsatsen är att risken ökar med antalet koppar.

  – Det här är ytterligare en varningsklocka för koffein under graviditeten, säger professor Sven Cnattingius på Karolinska institutet till TT.

  Han har tidigare lett en svensk studie om ett eventuellt samband med låg tillväxt hos fostret och missfall under den tidiga graviditeten.

  Cnattingius har ännu inte tagit del av den nya studien men betraktar de danska forskarna som världsledande på området. De har tillgång till ett stort faktaunderlag efter omfattande enkätstudier.

  Studier på apor har tidigare lett fram till misstankar om att kaffe kan orsaka dödföddhet.

Lägre risk

  I den nya studien följdes 18 478 gravida kvinnor under åren 1989-1996. Av dessa drack 950 åtta koppar kaffe eller mer per dag.

  Forskarna undersökte också om det fanns något samband mellan koffein och dödsfall under det första levnadsåret, men något sådant samband kunde inte iakttas.

  Att dricka ett par-tre koppar kaffe om dagen tycks däremot vara bättre än att inte alls dricka kaffe.

  När forskarna jämförde kvinnor som inte drack kaffe med dem som drack en till tre koppar fann man att antalet dödfödda barn var något mindre i gruppen som drack kaffe.

  Men redan vid en konsumtion mellan fyra och sju koppar om dagen nästan fördubblades andelen dödfödda barn. Vid åtta koppar var andelen dödfödda nästan tre gånger så stor som bland de måttligaste kaffedrickarna.

Tillväxt

  Av studien framgår att kvinnor med hög kaffekonsumtion också i större utsträckning är rökare och dricker mer alkohol. Resultaten har korrigerats med hänsyn till rökning och alkoholkonsumtion.

  Deltagarna är hämtade från en tämligen homogen befolkningsgrupp. Risken för dödföddhet bedöms kunna vara ännu större bland kvinnor med fler riskfaktorer.

  Den svenska studien från i fjol hade betydligt färre deltagare, omkring 900 kvinnor som hade fött barn i Uppsala län.

  Avsikten var den gången bland annat att undersöka om koffein påverkade fostrets tillväxt.

  Slutsatsen blev att två-tre koppar kaffe per dag varken påverkade fostrets tillväxt, graviditetens längd eller födelsevikten. Däremot visade studien på ett samband mellan kaffe och missfall.

Benny Öinert/TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer