Neurotiska kvinnor föder flest barn

avHelena Utter

RELATIONER

Tror du att det är de lugna och trygga som skaffar flest barn?

Fel.

Det är de nervöst lagda kvinnorna och de mest utåtriktade männen som får flest avkommor.

Det visar ny forskning.

Foto: Colourbox

Vill du ha många barn ska du se dig om efter en supersocial man eller en neurotisk kvinna.

Åtminstone om man får tror den forskargrupp vid Sheffield University, England, som studerat fertiliteten i två länder med vitt skilda kulturer; Senegal och USA.

Extroverta män

I båda länderna visade det sig att de extroverta männen och de neurotiska kvinnorna vara de som fick flest barn. Och detta trots att länderna skiljer sig åt på många sätt; i Senegal är nativiteten hög och användandet av preventivmedel lågt. I USA är det tvärtom.

Utåtriktade män visade sig generellt tjäna bättre, ha mer sex och – som resultat – få fler barn.

Enligt professor Virpi Lummaa signalerar den extroverte mannen att han hör till en högre samhällsklass – vilket antas öka hans attraktionskraft på det motsatta könet.

Behov av närhet

Bland kvinnorna var ett visst mått av oro och ett stort behov av närhet gemensamt för dem som födde flest barn.

Och enligt forskarna handlar detta om personlighetsdrag som fanns där före barnen kom; det är alltså inte de stora barnskarorna som gör kvinnorna neurotiska.