Hur ofta tänker du på sex?

RELATIONER

Svara i vår mini-enkät!

Dagligen, alltid – eller aldrig?

Hur ofta tänker du på sex?

Svara på vår webbfråga nedan.