Relationer

Var fjärde ensam mamma är fattig

Av: 

Helena Utter

RELATIONER

Antalet ökar stadigt sedan början av 2000-talet

Fler än var fjärde ensam mamma är fattig.

Och antalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet.

– Det är inte förvånande. Det som förvånar är att det inte blir någon diskussion om vad vi ska göra åt det, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Makalösa föräldrar.

För sju år sedan levde knappt tio procent av landets ensamstående mammor i fattigdom.

Idag är drygt var fjärde – 25,5 procent – av de ensamma mammorna fattiga.

Detta enligt en undersökning från Riksdagens Utredningstjänst som SVT:s Rapport tagit del av.

”Saknas ett helhetstänk”

Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Makalösa föräldrar, är inte förvånad över att det är ensamföräldrarna som står för den största ökningen i gruppen som lever på under 60 procent av medianinkomsten.

– I politiken saknas det ett helhetstänk kring utsatta grupper och ensamföräldrar, säger hon.

Helene Sigfridsson ser fyra orsaker till att situationen:

Låga inkomster. Ensamma mammor tjänar minst – gifta pappor tjänar mest.

Hög arbetslöshet i gruppen ensamföräldrar.

Stor ohälsa. Enligt försäkringskassan är ohälsotalet högt bland ensamföräldrar.

– Att alliansregeringen sänkt a-kasse- och sjukförsäkringsnivåerna försämrar ytterligare, säger Helene Sigfridsson.

Bostadsbidraget som försämrades under 90-talet har inte återställts. Samtidigt har det blivit dyrare att bo.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Och ett generösare bostadsbidrag är också en av de två viktigaste förändringar Helene Sigfridsson vill se.

– Det är ett väldigt träffsäkert bidrag eftersom majoriteten av dem som får det är ensamföräldrar.

Dessutom menar hon att alla borde ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Det är jätteviktigt. Många tvingas till deltid eller till att säga upp sig för att det bara finns barnomsorg på kontorstid, säger Helene Sigfridsson.

Publisert: