Testa om du är sexmissbrukare – alla frågorna listade

Krånglade tekniken när du skulle ladda sidan? Eller vill du kolla igenom testet och räkna ihop poängen själv?
Här kommer en översikt. Räkna hur många av frågorna du svarar ja på. De rödmarkerade frågorna är extra viktiga.

Här kan du kolla igenom och räkna själv

Har du under det senaste året involverat dig i sexuella aktiviteter, vilka har äventyrat din egen eller annan persons hälsa?

Ja / Nej