Unga kvinnor oftare sjuka av alkohol

RELATIONER

Dubbelt så många vårdas för alkoholskador

Allt fler tvingas till vårdinsatser för alkoholrelaterade sjukdomar.

Bland unga kvinnor är ökningen särskilt dramatisk, visar en färsk rapport från Stockholms läns landsting.

”Den fortsatta ökningen av den alkoholrelaterade sjukligheten bland unga kvinnor är mycket oroande”, säger alkoholforskaren Björn Trolldal, som efterlyser riktade åtgärder, i ett pressmeddelande.

Totalt vårdades drygt 6 500 personer inom slutenvården i Stockholms län för sina alkoholrelaterade sjukdomar förra året. Enligt rapporten har antalet vårdade ökat med 10 procent sedan slutet av 1990-talet.

Bland kvinnor mellan 16 och 24 år är ökningen hela 119 procent.