”Att vara kvinna har alltid varit extremt förknippat med moderskap”

Foto: Josefine Adolfsson.
RELATIONER

Hon är inte galen. Inte heller sjuk eller egoistisk. Hon har förmågan att älska och rå om.

Ändå vill hon inte bli mamma.

Nu kommer boken om kvinnorna som avstår mödraskap.

En kvinna som inte vill bli mamma har i alla tider varit något kontroversiellt. Att leva utan barn anses ofta vara ofrivilligt - annars är det något som är fel.

- Kvinnor som frivilligt väljer att avstå från barn blir ofta väldigt misstänkliggjorda och ifrågasatta.

- Ofta blir de kritiserade för att vara okvinnliga och egoistiska och måste motivera sitt val, säger Josefine Adolfsson, redaktör för nya antologin ”Ingens mamma”.

I boken berättar tolv kvinnor om hur de kan - men inte vill ha barn. Av olika anledningar har de aktivt valt bort föräldraskapet.

Steriliserad vid 28 år

En av kvinnorna steriliserade sig redan som tjugoåttaåring.

- Kvinnans roll som kärl och livmoder går igen i allt från religion, kultur, politik, juridik och naturvetenskap. Bilden av kvinnan som väljer att leva utan barn är mer eller mindre utraderad från vår kulturella sfär eller existerar i form av stereotyper som ”karriäristen”, ”galningen” eller ”den sörjande”. Jag vill ge plats åt röster som sällan hörs, perspektiv man sällan får ta del av och pilla på en oerhört stark norm, säger Josefine Adolfsson.

Ungefär fem procent av svenskarna vill inte ha barn. Kristina Engwall har forskat om detta och tror att diskussionen, som blivit vanligare på senare år, är ett resultat av vår samtid.

- Att vara kvinna har alltid varit extremt förknippat med moderskap, och barn har alltid varit en självklar del i att bli vuxen kvinna. Men i dag berättar många kvinnor att de inte har någon barnlängtan. Och då väntar de på att känslan ska infinna sig tills de är trettiofem och inser att de nog aldrig kommer att längta efter barn, säger hon och fortsätter:

- Det finns många andra orsaker också, men gemensamt för de flesta frivilligt barnlösa är att de är nöjda med det liv de lever.

ARTIKELN HANDLAR OM