Kvinnliga toppchefer slår männen i lön

avSebastian Chaaban

– och blir allt fler

För första gången har kvinnliga statliga toppchefer högre lön än sina manliga kollegorna.

Och antalet kvinnor på chefsjobben ökar.

– Det är väldigt roligt, säger Mats Odell, (KD) finansmarknadsminister, till Aftonbladet.se

Alliansen har länge kritiserat den dåvarande socialdemokratiska regeringens utnämningsmål att hälften av alla statliga toppchefer ska vara kvinnor.

Efter vinsten i valet 2006 revs den upp helt.

Nu har regeringen kartlagt den nya utnämningspolitiken för de statliga chefsjobben som visar att andelen kvinnliga chefer har ökat.

– Vi gick till val att om att göra om utnämningspolitiken. Nu har vi kommit bort från att man sitter i slutna rum och utser sina kompisar, till att ha en öppen process där man i princip har en kravprofil för varje jobb, säger Mats Odell, som ansvarar för utredningen.

2005 så var 33,5 procent av toppcheferna kvinnor.

I dag är den siffran upp på 39 procent.

Kvinnorna har gått om

Och för första gången någonsin så tjänar kvinnorna mer i genomsnitt än sina manliga kollegor.

Genomsnittslönen för en kvinnlig toppchef är 83 900 kronor i månaden, och för männen 83 600 kronor.

En kvinnlig toppchef tjänar alltså 300 kronor mer än sin manliga kollega.

Men det såg annorlunda ut 2005. Då tjänade kvinnorna 2900 kronor mindre än männen.

Även den bäst betalda av de statliga cheferna är kvinna: Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

Hoppas näringslivet följer efter

Förra året tillsatte regeringen kvinnor på 31 av de 58 lediga chefsposterna.

– Den här öppenheten har visat sig vara smartare för att åstadkomma jämställdhet och jämlika löner än att ha kvantitativa mål. Att helt enkelt söka den bästa till varje jobb har både gett bättre jämställdhet och jämnare lönefördelning, säger Mats Odell.

Men Odell påpekar samtidigt att lönenivåerna mellan män och kvinnor kan variera fram och tillbaka beroende på vilka utnämningar som görs framöver.

– Det här visar att det går att åstadkomma jämställdhet och jämlikhet vad det gäller statliga toppchefer. Jag hoppas också att den negativa trend vi sett bland kvinnliga chefer i näringslivet också går att vända så fort som möjlig, säger han.