Publicerad:
Uppdaterad:

Nu dricker tjejerna som killar

Publicerad:
Uppdaterad:

Flickorna dricker dubbelt så mycket i dag jämfört med 1989

Under de senaste åren har pojkarna i 15-16-årsåldern druckit mindre alkohol.

Samtidigt dricker flickorna allt mer.

För första gången dricker nu flickorna i årskurs 9 lika mycket som pojkarna.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Can, genomför varje år en undersökning om drogvanorna bland Sveriges niondeklassare.

I år deltog mer än 5 000 elever från 300 klasser.

Och årets siffror är anmärkningsvärda, eftersom flickornas akolholkonsumtion tagit ett rejält kliv uppåt.

I nivå med pojkarna

År 1989 drack flickorna i årskurs 9 i snitt 1,5 liter 100-procentig alkohol per år. Sedan dess har siffran mer än fördubblats, och ligger i dag på 3,2 liter alkohol.

Det är nästan lika mycket som pojkarna i samma årskurs, som dricker 3,3 liter alkohol om året.

I genomsnitt dricker flickorna motsvarande 4,5 flaskor alkoläsk eller 2,5 halvlitersburkar öl - varje vecka.

– Historiskt sett och i alla länder är det pojkar och män som dricker mer än flickor och kvinnor. Vi skulle gärna vilja veta varför flickorna dricker mer, säger Björn Hibell, direktör på Can, till Svenska Dagbladet.

Enligt Can kan ökningen främst förklaras med att en större grupp än tidigare dricker förhållandevis mycket alkohol - framför allt alkoläsk och sprit.

"Märkt att tjejer dricker mer"

Mer än var fjärde 15-16-åring svarar i undersökningen att de har druckit den senaste veckan. Omkring var femte uppger att de druckit hembränt någon gång under det senaste året.

En av fyra niondeklassare säger också att de intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. Det innebär att de dricker alkohol motsvarande en flaska vin eller fyra burkar starköl vid ett och samma tillfälle.

– Jag har märkt att tjejer dricker mer. Förut var det mer killar som satt och tog en öl, nu dricker alla. Det kan ju bero på att det är så lätt att få tag på alkohol, säger Maria, 15, till Svenska Dagbladet.

Mia Carron

Publicerad:
Publicerad: