Fler män än kvinnor anmäler till Jämo

RELATIONER

– men få fall leder till fällning

Stockholm (TT)

Det är mest män som anmäler att de blivit diskriminerade på grund av sitt kön.

Hittills har Jämo fått in 94 anmälningar om könsdiskriminering enligt den nya lagen. Och sju av tio som gör anmälan om detta till Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) är män, skriver tidningen Metro.

Få fällningar

Det var den 1 juli förra året som lagen om förbud mot diskriminering fick tillägget att man inte heller får diskriminera på grund av kön. Numer får exempelvis inte frisörer och taxi ha tjejtaxa och åldersgränsen på krogen måste vara densamma för alla.

– På krogen använder man kvinnor som lockbete för män genom att ha olika åldersgränser. Men det innebär samtidigt att det finns män som känner sig diskriminerade, säger Magnus Jakobsson, pressekreterare på Jämo till Metro.

Få av de ärenden som kommit in till Jämo har hittills lett till fällningar. Många fall avskrivs då diskriminering inte går att styrka.

TT