Relationer

Förlossningen – smärta, trötthet och.. lustkänsla?

Av: 

Helena Utter

RELATIONER

Barnmorska har skrivit masteruppsats om kvinnor som känner sexuell lust vid förlossning

Smärtsamt, jobbigt och... alldeles, alldeles... underbart sensuellt!
Berättelser om förlossningar brukar vara blodiga historier.
Men det finns kvinnor som upplever sexuell lust under födandet.
– Det är orgasm eller orgasmliknande känslor, ofta under slutskedet när barnet trycker på, säger Ingrid Karlsson som skrivit en mastersuppsats i ämnet.

Foto: colourbox

Under sina många års arbete som barnmorska har Ingrid Karlsson sett och hört hur kvinnor haft lustfyllda känslor av sexuell karaktär medan de fött barn.
Om detta handlar hennes mastersuppsats i sexologi vid Malmö Högskola.
– Det är så tabu att nämna sexualitet i samband med förlossning. Det är väl den här gamla bilden av den födande kvinnan som en madonna som inte kan uppleva sexuella känslor, säger Ingrid Karlsson.

”Många skäms för känslorna”

Flera av kvinnorna hon intervjuat hade aldrig tidigare berättat vad de känt för någon, inte ens sin partner.
Andra hade berättat – men inte blivit trodda.
– Många har skämts för de här känslorna. De passar inte in i den gängse bilden av födandet, de tangerar andra tabun som incest, säger Ingrid Karlsson.
De orgasmliknande känslorna kan bland annat förklaras av de hormoner som är aktiva under såväl förlossning som under en sexuell upphetsning.
Ofta uppkommer de i slutfasen.
– Några hade haft oerhört fantastiskt lustfyllda känslor under värkarbetet. För de allra flesta var det mot slutet, när barnet trycker på, som de kände de här sensationerna, säger Ingrid Karlsson.

”Ta upp ämnet – lyft bort skulden”

Därmed inte sagt att kvinnornas förlossningar var en enda stor njutning.
– Alla beskrev även mer eller mindre jobbiga delar. Ibland handlade det om den här gränsen mellan oerhört njutbart och oerhört smärtsamt, något som ibland beskrivits i idrottssammanhang.
Det finns inga studier om hur vanligt det är.
Ämnet tas i regel heller inte upp på föräldrautbildningar eller informationsmaterial.
Kvinnorna som Ingrid Karlsson intervjuat hade alla överrumplats av sina lustkänslor.
– Jag vill inte ta ifrån någon något, många har det väldigt jobbigt när de föder barn. Men med all respekt för det och utan att kränka någons gränser, tror jag att det vore bra om man försiktigt kunde föra upp det här ämnet. Det skulle lyfta skam och skuld från de kvinnor som upplever de här känslorna, säger hon.

Upplevde du lustkänslor vid förlossning?
Publisert: