FÖR: Ulrika Westerlund

RELATIONER

”Kvinnor som vill hjälpa andra att bli föräldrar ska få göra det”

Ulrika Westerlund, 38, förbundsordför­ande för RFSL, tidigare ordförande för Stockholm Pride och före detta chefredaktör för den feministiska tidskriften Bang. Enligt henne handlar surrogatmödraskap om valmöjligheter.

Foto: Ulrika Westerlund.

» Om varför surrogatmödraskap bör tillåtas i Sverige:

”Surrogatmödraskapsarrangemang skulle innebära att fler människor får möjlighet att bli föräldrar. Det finns många olika grupper som berörs av frågan. Det kan till exempel röra sig om kvinnor som är födda utan livmoder eller som har förlorat livmodern senare i livet. Män som lever i samkönade relationer som vill blir föräldrar inom sin egen relation berörs naturligtvis också, eftersom det inte finns några länder i världen som tillåter internationella adoptioner till samkönade par. Därför tycker vi att kvinnor som vill hjälpa andra att bli föräldrar också ska få göra det.”

» Ur ett feministiskt perspektiv:

”RFSL anser att bestämmanderätten över den egna kroppen är central. Varje människa ska ha rätt att använda sin kropp så som han eller hon önskar. Det gäller också möjligheten att bestämma om surrogatmödraskap är något man kan tänka sig. Vi anser att det är oerhört centralt att säkerställa att kvinnor inte utnyttjas om surrogat­mödraskap införs. Det är viktigt att kontrollera att en kvinna inte ställer upp för att hon till exempel befinner sig i någon form av beroendeställning till dem som vill bli föräldrar. Men vi anser inte att surrogatmödraskap i sig är problematiskt ur ett feministiskt perspektiv. Den absoluta majoriteten kvinnor som har varit surrogatmammor har inte haft några problem av det. Och barnen mår lika bra, eller till och med bättre, än andra barn.”

» Adoption eller surrogatmödraskap:

”Det är märkligt att alternativet med adoption endast ska komma upp i relation till dem som inte kan få barn själva, det borde i så fall vara en större debatt. Sedan är det också ett missförstånd att världen är full av barn som väntar på att få komma till nya hem i andra länder. Allt fler givarländer inför hårdare regler för vad som ska gälla för internationella adoptioner. Dessutom kommer efterlängtade viktiga reformer som förbättrar kvinnors rättigheter på sikt att ytterligare minska antalet barn som kan komma i fråga för adoption.”

» Om jämförelsen med prostitution:

”I en intervjustudie med surrogatmammor i Indien uppgav många att den moraliserande hållningen, som bland annat innefattade jämförelser med prostitution och stigmatiseringen denna resulterade i, var ett av deras största problem. Jag tycker därför att en sådan jämförelse är problematisk.”

» Om pengarna och etiken:

”Omständigheterna kring surrogatmödraskap är oerhört betydelsefulla. Naturligtvis spelar det roll om någon genomför detta mot sin egentliga vilja. Vi tror inte att ett förbud mot kommersiella arrangemang i sig skulle räcka för att säkerställa att kvinnor inte utnyttjas, det måste man utreda också på andra sätt. Men det är heller inte självklart att kvinnan utnyttjats bara för att pengar har förekommit. I Sverige är det dock osannolikt att det skulle vara fråga om något annat än altruistiska arrangemang.”

Intresset för att skaffa barn med hjälp av surrogat­mamma ökar i hela världen. I Sverige är det än så länge inte tillåtet – och debatten är infekterad. Det den ena ser som handel med barn, betraktar den andra som kvinnans rätt till sin egen kropp.

Aftonbladet presenterar argumenten för och emot en legalisering av surrogatmödraskap i Sverige.