När åldern blir en utmaning

Publicerad 2011-06-21

Experten: Så hanterar ni åldersskillnaden

Äldre män har i alla tider lockat unga kvinnor.

Nu fångar kvinnor – gamla nog att vara sin partners mamma – unga mäns intresse.

Men åldersskillnaden kan lätt bli till besvär i relationen.

-

De kallas cougars – kvinnorna med livserfarenhet som attraherar män 10–20 år yngre än de själva. I populära tv-serier som ”Cougar Town” och dvd-aktuella ”Våra vänners liv” riktas uppmärksamheten mot de mogna kvinnornas val av kärlek. Och i kändisvärlden talar allt fler par ut om åldern.

”Allt vanligare”

– Stor åldersskillnad blir allt vanligare i förhållanden, framför allt att kvinnan är den äldre, säger Malena Ivarsson och fortsätter:

– Äldre män med makt har alltid fångat unga, vackra kvinnor. Nu vänder det och det riktas mycket uppmärksamhet kring kvinnors val. När kvinnor i dag blir mer självständiga, framgångsrika och får mer makt kan de välja partner mer fritt och då lockar yngre män. Många män soffar till sig i femtioårsåldern och är inte lika eftertraktade, säger Malena Ivarsson, sexolog och relationsexpert.

Men med födelsenumren som den kanske största olikheten i relationen kan flera utmaningar uppstå. Oavsett vem som är äldst. Vanligast är omgivningens huvudbry.

– Många mammor oroar sig för om sonens val av äldre partner beror på henne, om hon varit otillräcklig som förälder, säger Malena Ivarsson och fortsätter:

– Unga kvinnor är ofta osäkra på sig själva och fokuserar dessutom mycket på jobb och karriär. När traditionella roller förskjuts söker unga män sig till någon som redan prövat sig fram och vill fokusera på hem och familj, säger Malena Ivarsson.

Prata om barn tidigt

Gemensamma barn är en annan utmaning som förhållandet kan prövas mot. Den yngre vill ofta ha egna barn även om partnern tycker att småbarnsåren är förbi.

– Prata om barn redan innan ni går in i förhållandet. Även om ni är överens i början kan den yngre med tiden längta efter egna barn.