... och vi har också hittat en ung kärlek

Donald & Melania

Foto: Donald & Melania.
RELATIONER

Billy & Katie

Foto: Billy & Katie.

Per & Veronica

Foto: Per & Veronica.

Noppe & Lee

Foto: Noppe & Lee.

Aje & Bathina

Foto: Aje & Bathina.

Ingvar & Pauline

Foto: Ingvar & Pauline.

Harrison & Calista