Medicin viktig för gravida med astma

RELATIONER

Nya anvisningar för astmavård presenteras i USA

Astmamedicinen är mindre riskabel för det ofödda barnet än mammans andningsproblem.

I dag presenteras i USA nya anvisningar för astmavård.

Det här har vi i Sverige uppmärksammat tidigare, säger Ingrid Trolin, specialistläkare vid Läkemedelsverket.

De amerikanska anvisningarna går kortfattat ut på att gravida med astma måste ta kontroll över sin sjukdom. Kan inte mamman andas ordentligt kan inte fostret heller göra det. Detta innebär större risker för det ofödda barnet än de eventuella biverkningarna av mammans medicin.

– Fostret kan påverkas av beta-agonisterna som man ger, men den risken är liten jämfört med om mamman får ett svårt astmaanfall, säger Ingrid Trolin.

I Läkemedelsverkets behandlingsanvisningar påpekades redan 2002 att akuta astmaattacker hos gravida ska behandlas på samma sätt som hos icke gravida och att otillräcklig astmabehandling kan innebära en risk både för mamman och fostret. Behandlingen som rekommenderas är med kortison som inandas eller kortverkande så kallade beta-2-agonister.

Astma är en av de vanligaste, allvarliga, medicinska riskfaktorerna vid graviditeter. Studier i USA visar att åtta procent av de gravida kvinnorna lider av astma. Samtidigt är många av dessa kvinnor oroliga för att ta läkemedel

Astma hänger ihop med ökad risk för barnets död, för havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och låg födelsevikt.

För 30 procent av de kvinnor som har en lätt form av astma försvåras sjukdomen under graviditeten.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM