Relationer

”Kärlek är värt priset”

Av: 

Elin Swedenmark

RELATIONER

Nu börjar också männen prata om sina relationer offentligt

Det är inte längre bara kvinnor som pratar kärlek offentligt.

Nu kommer böckerna där män ger råd om relationer.

Och de utgår från sina egna hjärteproblem.

Förra året diskuterades mäns sexualitet i böcker som ”Kukbruk” och det dök upp en hel flod av pappaböcker. Nu börjar män dessutom ge råd om relationer. Poeten Bob Hansson och journalisten Dan Josefsson är två som skrivit om vägen till ett bättre kärleksliv. Båda utgår från sina egna erfarenheter – och sin längtan efter kärlek.

– Traditionellt sett har det varit ett större socialt tryck på kvinnor att upprätthålla relationer. Nu håller det på att jämnas ut. Män blir bättre på det här i snabb takt, säger Dan Josefsson.

För honom började det efter fyrtioårsåldern, när han kände att något i livet haltade. Själv trodde han att det berodde på jobbet och började gå i terapi. Men när hans terapeut en dag frågade om han inte egentligen var en ganska ensam människa klack något till inuti.

– Så hade jag inte formulerat det för mig själv. Nu vet jag att jag hade en rädsla för nära relationer.

Bra att söka närhet

Dan Josefssons upplevelse från terapin ligger till grund för boken ”Hemligheten – från ögonkast till varaktig relation”, som han skrev tillsammans med sin terapeut Egil Linge. För honom förändrade det hela livet.

– Jag önskar att jag hade fått läsa en sådan här bok när jag var yngre. Innan terapin kände jag en oro för att vara beroende av någon, och jag trodde alltid att tricket var att träna sig på ensamhet. Men jag lärde mig att det är bra att försöka tillfredsställa sitt behov av närhet, säger han.

Josefsson och Linge utgår från den så kallade anknytningsteorin, som bygger på att vi lär oss skapa relationer redan som mycket små. När vi sedan flirtar, dejtar eller har en relation återskapar vi dessa mönster – som egentligen är helt könsneutrala, enligt Dan Josefsson. Men förväntningarna på män och kvinnor har sett olika ut, menar han.

Båda måste ta ansvar

Nu håller mansrollen dock på att förändras, enligt Dan Josefsson, något han menar är helt nödvändigt.

– Eftersom relationer varit kvinnans domän är det också de som mest läst sådana här böcker. Men det är ju en helt vansinnig ordning – varje människa måste kunna hantera sina djupa behov.

Bob Hansson säger att han pratat om relationer i hela sitt liv. Efter att själv ha misslyckats med sina förhållanden bestämde han sig för att fråga andra personer om deras syn, i ”Kärlek, hur fan gör man”. Och han märkte att alla hade ett stort behov av att prata om kärlekens baksida.

Han tycker att killar alltid skrivit om kärlek. Samtidigt tror han att det lever kvar en fördom om att männen knullar runt och att kvinnor står vid spisen.

– Kanske är det därför kvinnor lämnar relationer, för att de är livrädda att vara den kvinnan, funderar han.

Värt priset

Enligt mansforskaren David Tjeder har det generellt varit kvinnor som uppfostrats till att ha relationer som mål i livet. På 1800-talet väntade man sig av män att de skulle gifta sig, men det var inga jämställda relationer det handlade om.

– Män har alltid pratat om sådant här med sin bästa vän. Det nya är att de gör det offentligt, säger han och fortsätter:

– Vägen till manlighet anses inte gå via långvariga, stabila relationer. Jag tror inte man hade kunnat få den här typen av böcker om vi inte hade haft en så långt driven jämställdhetspolitik. Här är idealet att man ska vara jämställd, det är unikt i världshistorien.

Värt priset

Dan Josefsson tror att fler män nu kommer våga läsa böcker med relationsråd – när det lyfts upp mer i offentligheten.

– Det hade varit svårare att nå fram till män om vi hade varit kvinnor, tyvärr, säger han.

Bob Hansson hoppas att böckerna ska få människor att gå tillbaka till sig själva, och att inte skämmas för att ta upp svårare sidor av relationer.

– För kärlek kostar men jag vet inte något som är mer värt priset.

Publisert: