Kvinnor och män olika i huvudet

Publicerad:
Uppdaterad:

Det finns påtagliga könsskillnader när det gäller hur aktiva hundratals olika gener är i hjärnan, enligt forskare vid Uppsala universitet.

Olika i huvudet?

Män och kvinnor ser olika ut i huvudet, det visar Karolinska institutet och University of Chicago i en studie som publiceras i det senaste numret av facktidskriften PLoS Genetics och som Upsala Nya Tidning tagit del av.

I studien har forskarna för första gången undersökt hur aktiva tusentals olika gener är i hjärnbarken hos människor, makakapor och marmosettapor av båda könen. Både människor och makaker visade påtagliga könsskillnader i aktiviteten hos flera hundra olika gener. Hos marmosettapor däremot förekom sådana olikheter i genaktiviteten mellan könen hos färre än tio gener.

– Dessa skillnader i könsbunden genaktivitet i hjärnbarken skulle kunna vara en förklaring till varför både människor och makaker uppvisar betydligt större könsskillnader vad gäller beteende än vad marmosettapor gör, säger en av forskarna, Elena Jazin vid Uppsala universitet, till tidningen.

TT

Publicerad: