Relationer

Landstinget "lagar" mödomshinnor

Av: 

Elin Swedenmark

RELATIONER

Kostnad: 260 kronor

Många kvinnor känner sig fortfarande tvingade att "rekonstruera" sin mödomshinna.
Många kvinnor känner sig fortfarande tvingade att "rekonstruera" sin mödomshinna.

Mödomshinnan existerar inte.

Ändå ”rekonstruerar” Stockholms landsting den genom operationer i unga kvinnors underliv, enligt en ny rapport.

– Man hjälper inte dessa tjejer genom att operera in något som egentligen inte finns, säger riksdagsledamot Carina Hägg (s).

Både privata och landstingsanknutna vårdinrättningar i Stockholm ”rekonstruerar” mödomshinnan hos unga kvinnor med rötter i så kallade hederskulturer. Trots att någon hinna som bevisar oskulden egentligen inte existerar. Det visar den första kartläggningen som gjorts av denna typ av kirurgiska ingrepp, en rapport som genomförts inom ramen för Stockholms stads projekt mot hedersförtryck.

Av 49 tillfrågade kliniker svarade 11 att de utför ingreppet, skriver SvD.

– Det förekommer här, men i väldigt liten utsträckning, säger Agneta Zellbi, överläkare på Kvinnokliniken vid Södersjukhuset, till Aftonbladet.

Svårt för den enskilda

De privata klinikerna tar mellan 10 000 och 25 000 kronor för ingreppet – pengar som de desperata flickorna ofta tvingas låna på banken eller genom finansbolag. Hos landstinget kostar operationen bara 260 kronor. Men huruvida det är rätt att göra den är omstritt på sjukhusen, enligt Agneta Zellbi.

– Ur samhällsperspektivet tycker man ju att kulturen ska förändras och att vi ska få en mer tolerant syn på flickornas sexualitet. Men man måste också ha ett individperspektiv. Man begär mycket av den enskilda flickan om hon ska få stå upp för sin sexualitet med livet som insats.

I de konkreta fall som finns beskrivna i rapporten var det bland annat när en kvinnas liv var i fara som en vårdinstans knuten till landstinget utförde ingreppet.

I rapportens djupintervjuer framkommer att 14 av flickorna också blivit våldtagna av män som känt till oskuldskravet. Männen har sedan använt det som maktmedel för att kvinnorna inte ska anmäla. Enligt riksdagsledamoten Carina Hägg är detta just vad operationerna kan bidra till. Hon lämnade nyligen in en skriftlig fråga till socialminister Göran Hägglund om vad han tänker göra i denna fråga.

– Socialministern måste ingripa. Allt annat inom sjukvården bygger på kunskap men här behandlar man vidskepelse med operation. Mödomshinnan är en myt och när man låter den myten fortleva kan killar använda oskulkdskravet mot tjejer, till exempel efter en våldtäkt.

Vilseledande ingrepp?

Aftonbladet skrev nyligen om att mödomshinnan egentligen inte existerar – endast ett fåtal blöder vid första samlaget. Varför utför då landstinget ändå ingreppen?

– Vi försöker först få flickan att acceptera andra metoder och förklara att familjen inte kan veta. Vissa avstår då. Men det här handlar om en psykologisk trygghet för flickan när hon ska träffa mannens familj, säger Agneta Zellbi.

De läsare som skrivit in till Aftonbladet anser sig inte heller ha något val. En 20-årig kvinna från Irak gick till en läkare och berättade om sin situation. Han skrev då ut ett oskuldsbevis. ”Det känns hemskt att ljuga för min familj att jag är något jag inte är. Men jag vet att de inte skulle förstå mig om jag berättade hela sanningen”, skriver hon.

Information bättre än operation

Idag har Socialstyrelsen inga riktlinjer gällande rekonstruktion av mödomshinnor. Men Carina Hägg menar att man måste möta hedersproblematiken på ett helt annat sätt.

– Att kvinnor hamnar i en svår situation för att myten om mödomshinnan finns utrotar vi inte genom nål och tråd utan genom upplysning och information. Man hjälper inte dessa tjejer genom att operera in något som egentligen inte finns, säger hon.

Elisabeth Persson, specialsakkunnig i gynekologi och förlossningsvård vid Stockholms läns landsting håller med:

– Utbildning är det som krävs – av männen. Det är där det här ligger. Det finns ingen kvinna som har nytta av den här operationen. Det gör bara ont, säger hon.

Publisert: