Älskarinnan måste betala 65 miljoner

Bedragen kvinna får skadestånd

Hennes man bedrog henne med en 11 år yngre kvinna.

Nu har Cynthia, 60, för allt hon tvingats utstå tilldömts ett skadestånd på 65 miljoner kronor.

Den som ska betala är – älskarinnan.

– Mitt huvudbudskap är att man ska inte jaga gifta män, säger Cynthia Shackelford.

För fem år sedan skiljde sig Cynthia Shackelford och Allan, hennes make sedan 33 år.

Skilsmässan var ett direkt resultat av en otrohetshistoria.

Genom att anlita en privatdetektiv hade Cynthia fått bekräftat misstankarna att maken höll sig med älskarinna.

Han valde då att med stöd i North Carolinas lag stämma älskarinnan för att ha ödelagt äktenskapet.

Domen kom förra veckan

Och förra veckan dömde en jury till den bedragna hustruns fördel: den 49-åriga älskarinnan ska betala motsvarande 65 miljoner svenska kronor i skadestånd.

– Mitt huvudbudskap är till dem som siktat in sig på en gift man. Så länge ett par lever ihop som man och hustru, delar bostad, sovrum och säng – låt bli, sa Cynthia Shackelford när hon framträdde i tv-kanalen ABC:s program Good Morning America.

Under sitt äktenskap fick Cynthia och Allan två barn. Hon sa upp sig från sitt jobb som lärare för att stanna hemma med barnen, som idag är 23 och 27 år gamla. Han ägnade sig åt sin advokatkarriär.

Lagen finns i sju delstater

Det var också genom sitt yrke han träffade älskarinnan. Hon var dekanus på ett college som anlitade Allan Shackelford som advokat.

– Hon siktade in sig på honom, trots att hon visste att han var gift. Men man ska inte jaga gifta män och förstöra deras äktenskap, säger Cynthia till ABC News.

Lagen som gör det möjligt att utdöma skadestånd för att ha förstört någons äktenskap finns i ytterligare sex amerikanska delstater. Enligt tidningen Times krävs att man kan bevisa att ett äktenskap faktiskt varit kärleksfullt – och att svaranden skadat förhållandet allvarligt.

– Men observera att det inte krävs utomäktenskapligt sex. Att flirta, dejta, kyssas och andra intima aktiviteter kan räcka, säger en advokat i North Carolina till Times.

200 liknande fall varje år

Lagparagrafen anses gammalmodig men lagstiftarna har inte velat stryka den då det skulle kunna ge intrycket av att man uppmuntrar otrohet.

Enligt ABC News har delstaten North Carolina omkring 200 liknande rättsfall varje år.

Anledningen att Shackelford-fallet väckte så mycket uppmärksamhet är den stora summan som ska betalas i skadestånd.

Älskarinnan säger enligt amerikanska medier att hon inte har råd att betala – och att hon ska överklaga domen.

Enligt familjejuristen Johanna Berg skulle något likande inte kunna hända i Sverige. Hon tycker att rättssystemet ska ta ett moraliskt ansvar för medborgarnas handlande. Men att det inte ska kränka individens personliga integritet.

– Att överhuvudtaget reglera formerna för samlevnad är ett övergrepp på individers personliga sfär och hör inte hemma i ett modernt rättsystem. Att därutöver sanktionera ett sådant regelbrott med miljonbelopp är ännu mer främmande, säger hon.

Men även i svensk familjerätt finns vissa regler av moralisk karaktär. Till exempel 1 kap 2 § stadgar ”Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.”

– Men det saknas möjligheter att sanktionera den som bryter mot stadgarna och det finns inte heller någon möjlighet att vända sig mot en utomstående part som påverkat den ena maken. Stadgandet är bara en moralisk manifestation, säger Johanna Berg.

Publisert: