”Tyckte Thomas Östros kanske att kvinnor behövde en utmaning?”

RELATIONER

Läs Malin Wollins krönika

Foto: Malin Wollin.

Tack Thomas Östros för din excellenta idé om ett excellensprogram som har gjort att kvinnliga forskare har ännu mindre att röra sig med än tidigare.

Tyckte du kanske att kvinnor behövde en utmaning?

Nu är jag inte djupt förankrad i forskarvärlden, jag hade ett helvete med C-uppsatsen, men här bjuder jag en vild och vågad gissning;

Forskare blir inte excellenta bara för att man ger dem pengar som är öronmärkta för excellens.

Hur kan man ens komma på att kalla något för excellent? Hur ofta säger du själv att något är excellent, Thomas? Tillhör du tillexempel själv den excellenta skara män som rymmer Monas excellenta efterträdare?

Så roligt det måste kännas för en kvinna som i forskningsvärlden är lika sällsynt som en tussilago i nylagd asfalt att höra; ”Nu måste vi ta pengar från dig och ge till ett excellent nätverk av starka forskare. Om du får vara med? HAHAHAHAHAHA!”

Att män tar för sig och håller ihop och inte är intresserade av att bjuda upp enligt varannan damernas är inget nytt, men att med statligt subventionerade pengar stänga dörren för kvinnor som inte ens hade fått hälsa på, det måste vara något slags rekord.

Dagens excellensdiplom går alltså till Thomas Östros som spenderade tio miljarder på att bänka kvinnor under matchen.

Grattis!