Barnastma dold dödsfälla

RELATIONER

En av tre dödliga astma-attacker drabbar barn som egentligen inte lider av allvarlig astma.

Orsaken är ett stort kunskapsglapp mellan läkarna och barnens föräldrar, visar en ny global studie.

Kunskapsglappet får föräldrarna att underskatta riskerna med barnens astma. Många bryter mot läkarnas behandlingsråd och skär självsvåldligt ner på barnens mediciner.

Läkemdel ger biverkningar

En bidragade orsak är att de luftvägsvidgande inhalatorerna ofta ger biverkningar. Men att skära ned på doserna utsätter barnen för kraftigt förhöjda risker.

– Mer än tre fjärdedelar av de som bryter mot läkarnas ordinationer upplever minst ett av följande: ökade symptom (66 procent), minskad förmåga till fysisk aktivitet (48 procent), försämrad sömn, (46 procent) samt fler astma-attacker och ökade andningssvårigheter (40 procent), rapporterar forskarna vid The European Academy of Allergology and Clinical Immunology.

Föräldrar överskattas

Och samtidigt som föräldrarna underskattar dödsriskerna överskattas deras insatser av läkarna. Bara 9 procent av de tillfrågade läkarna tror att de slarvar med barnens behandling.

- Vår studie understryker vikten av att båda parter tar ansvar för en kontinuerlig kommunkation, säger Doktor G. Walter Canonica till nyhetsbyrån AP.

Studien, med 5,482 deltagare - barn och vuxenparienter, läkare och föräldrar till de unga patienterna - genomfördes i England, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Schweiz och USA.

Dödstalen stiger dramatiskt

Karin Henriksson

ARTIKELN HANDLAR OM